EN

Etnické bohatství Nepálu

Archive: Everest Ayurveda

Přes území dnešního Nepálu procházely od pradávna důležité obchodní stezky s velkým pohybem obyvatel mnoha etnických skupin, které sem přinášely rozmanité kulturní, umělecké a náboženské zvyklosti pocházející především z Indie, Tibetu a Číny. V Nepálu je proto velice pestrá mozaika etnického i jazykového složení obyvatel. Dominantní hinduistická společnost se prolíná s buddhistickou a šamanskou tradicí díky těsnému sousedství s přilehlým Tibetem.

Archive: Everest Ayurveda

Můžeme zde napočítat až kolem 70 etnických skupin. Mezi silně zastoupená a početná etnika patří Šerpové, Bhótiové, Paharové, Névárci, Tamangové, Gurungové, Magarové, Rájové a Limbuové.

Historie osídlení

Nepál byl v prehistorickém období osídlen tibetsko-mongolskými kmeny Kirátů, přímými předky dnešních Névárců, kteří žijí v Káthmandském údolí již přes 3000 let. Tyto původní obyvatelé vynikají především svými dovednostmi v oblasti uměleckých řemesel.

Archive: Everest Ayurveda

Dokladem toho jsou bohatě zdobené dřevěné chrámy se skvostnou řezbářskou výzdobou. Mezí tím se zde usazovala také austroasijská a později početná árijská etnika přicházejí z indického subkontinentu. Tato skupina obyvatel se usadila především v úrodných a rovinatých oblastech jižního Nepálu a je označovaná pod souhrnným názvem „Madhéšové”.

Narození Buddhy

Nevýznamnější událostí v tomto raném období je narození Buddhy roku 563 př.n.l. v místě zvaném Lumbiní na území tehdejšího malého knížectví Kapilavastu v pohraniční oblasti s Indií.

Archive: Everest Ayurveda

Životní příběh královského prince Siddhárthy začíná nejprve v přepychu a okázalosti královského paláce. Záhy však po spatření každodenního reálného života se probouzí k vnitřnímu uvědomění, že přišel na tento svět, aby nalezl cestu k osvobození od lidského utrpení, a tak se vydává na dlouhou pouť hledání pravdy a duchovního probuzení. Po několikaletém úsilí je jeho odhodlání korunováno úspěchem – dosahuje konečného poznání v podobě osvícení – trvalého prožitku štěstí, svobody a soucítění se všemi lidskými bytostmi.

Archive: Everest Ayurveda

Výjimeční Šerpové

Snad nejznámější etnickou skupinou v Nepálu jsou Šerpové, kteří se někdy v průběhu 16. st. n. l. přesunuli do oblasti Khumbu (vysokohorská část Himálají) ze svého původního domova v provincii Kham ve východním Tibetu. Jsou to laskaví, odolní a silní lidé, zvyklí na svých cestách za obchodem a pastvou pro svá početná stáda jaků překonávat dlouhé vzdálenosti a vysoké horské průsmyky. I když samotné jméno šerpa ve skutečnosti znamená „člověk z východu“, stalo se brzy po prvních horolezeckých výpravách do Himálají spíše synonymem pro horolezectví, nosičství a zdolávání vysokých nadmořských výšek s nadměrným nákladem na bedrech.

Šerpové si na základě své relativní izolace od Tibetu a Nepálu vytvořili vlastní kulturu a osobitý životní styl, který je pevně spjatý s původní formou tibetského buddhismu. Tuto nejstarší tradici Nyingmapa založil v 7. st. n. l. indický jogín Padmasambhava, kterého Tibeťané a Šerpové nazývají Guru Rinpočhe.

Přečíst další článek..

Archive: Everest Ayurveda

Comments are closed.

Tam, kde bydlí Ájurvéda – dokumentární film o domově nejstaršího lékařského systému na úpatí Himálaje odhalující nadčasovost vnitřního poznání dávných mudrců indie.